- vanhetborgerbos

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws > Algemeen


VERPLICHTE REGISTRATIE

Nieuwe plicht
In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Dit houdt in dat honden gechipt moeten worden: er wordt bij de hond een chip ingebracht. Iedere chip bevat een chipnummer. Het chipnummer is uniek, waardoor de hond geïdentificeerd kan worden. Dit chipnummer moet samen met de actuele contactgegevens van de eigenaar van de hond  in een databank opgeslagen worden. Dit is de registratie.

De maatregel geldt voor alle honden die geboren zijn na 1 april 2013 én voor honden van alle leeftijden die na 1 april 2013 in Nederland geïmporteerd zijn.
De fokker van de hond moet er voor zorgen dat de pup gechipt wordt. De fokker van de pups moet ook zorgen voor de eerste registratie.
De houder van de hond – dit is meestal het nieuwe baasje van de pup – is verantwoordelijk voor de wijzigingen in de registratie daarna en moet zelf de hond op zijn naam registreren.

Doel van de maatregel
Met deze nieuwe maatregel wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel en -fokkerij aanpakken en het welzijn van honden in Nederland verbeteren. Illegale handelaren en fokkers kunnen dankzij de I&R-verplichting beter worden opgespoord en van mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden valt de eigenaar te achterhalen.

De gegevens zijn ook handig om bij weglopen van een hond snel de eigenaar te achterhalen. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kan dit alleen als de eigenaar bij registratie expliciet toestemming geeft om zijn gegevens ook voor dit doel te gebruiken.

Databank
De databanken waarin de gegevens van hond en eigenaar worden opgeslagen, moeten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Pas als voldaan wordt aan alle eisen die deze wet aan de databanken stelt, kan het ministerie van Economische Zaken een databank ‘aanwijzen’ als databank die de gegevens van gechipte honden mag registreren.

De gegevens in de aangewezen databanken worden doorgegeven aan een centrale databank, die door het  ministerie van Economische Zaken beheerd wordt. Zo kan in het geval van misstanden opsporing plaatsvinden door de Landelijke Inspectiedienst (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Andere instanties hebben uitdrukkelijk geen toegang tot de gegevens in de aangewezen databanken.

Databank Honden
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland biedt hondeneigenaren een eigen registratiedienst aan: Databank Honden (www.databankhonden.nl). Databank Honden voldoet aan alle eisen en is een door het het ministerie aangewezen databank. Dit is een makkelijk toegankelijke service, die openstaat voor alle fokkers én eigenaren van honden. Zowel rashonden als niet-rashonden registreren wij graag!

VERPLICHTE REGISTRATIE VOOR FOKKERS

Voor fokkers van rashonden verandert er een aantal dingen. Wat wel hetzelfde blijft: Net als voorheen komt de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer de pups chippen.
De stamboomprocedure is erop gericht dat dit gebeurt vóórdat de pup 7 weken oud is. Hiervoor is de medewerking van de fokker van cruciaal belang: tijdig betalen, de juiste gegevens verstrekken, et cetera.

Zodra de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer de pups van een chip heeft voorzien, meldt de fokker de pups bij Databank Honden aan voor de eerste registratie. Dit kan pas na het chippen door de Raad van Beheer (dus niet door een dierenarts laten chippen) en moet binnen acht weken na de geboorte in orde zijn; het gaat hier om een wettelijke verplichting.

De fokker laat aan de pupkoper een bewijs van eerste registratie bij Databank Honden zien. De factuur van Databank Honden dient als bewijs.
Als de pups verkocht worden, informeert de fokker de koper dat hij of zij verplicht is binnen twee weken na aankoop van de pup het dier op zijn of haar naam te registreren bij Databank Honden of een andere aangewezen databank.
De fokker moet zich binnen twee weken na de verkoop van de pups weer bij de databank waar de hond geregistreerd staat afmelden als eigenaar van een verkochte pup.


VERPLICHTE REGISTRATIE VOOR DE KOPERS VAN EEN HOND

Rashondenpups die in Nederland zijn geboren, zijn op het moment dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan altijd gechipt. Het chippen van deze pups gebeurt altijd door de Raad van Beheer bij de fokker.  
Vraag bij een rashondenpup altijd na of de hond daadwerkelijk is gechipt door de Raad van Beheer. Is de hond niet gechipt bij het ophalen, neem dan direct contact op met de Raad van Beheer!

De fokker is verplicht de pups binnen acht weken na de geboorte te registreren bij Databank Honden of een andere aangewezen databank. Bij het afhalen van de pup laat de fokker de koper het bewijs van de registratie van zijn pup zien. De factuur van Databank Honden dient tevens als bewijs van registratie.
Laat de fokker deze niet zien, vraag er dan naar. Wil de fokker dit registratiebewijs niet laten zien, neem dan direct contact op met de Raad van Beheer!

De koper van de pup moet er voor zorgen dat binnen twee weken na aanschaf de pup bij een aangewezen databank wordt geregistreerd op zijn of haar naam en adres. Doet de koper dit niet, dan is hij of zij in overtreding. Registratie kan bij de Databank Honden van de Raad van Beheer. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu