vanhetborgerbos

Ga naar de inhoud
INTERNAL RELATEDNESS (IR)
De Internal Relatedness vind u in het linkse gedeelte op het certificaat.

USA Davis schat de inteeltwaarde van een hond met behulp van een meting die Interne Verwantschap of IR wordt genoemd. Dit schat hoe ingeteeld een hond is met behulp van de frequenties van het ras in een enigszins complexe berekening. Hoe hoger dit getal (positiever), hoe meer ingeteeld. Hoe lager dit getal (negatiever), hoe meer outbred. Volgens Dr. Niels Pedersen, DVM Phd, zou een inteeltwaarde van .15 of hoger binnen een ras als hoog worden beschouwd.

Mensen zijn geneigd te denken dat ze moeten fokken voor een zo laag mogelijke IR. Waarom zou dit geen goed idee zijn?
Om dit te begrijpen, moeten we de structuur van een ras begrijpen. We hebben het vaak over de termen "Gemiddeld Effectief Allelisme", of Ne. en "Gemiddeld Allelisme per Locus", of Na.
Bij veel rassen is dat laatste getal, Na, Hoog! Wat betekent dat? Het betekent dat er veel biodiversiteit (t-shirt kleuren) is in het ras als geheel. Hoera.. Dat is een geweldige plek om te zijn. Maar als we dan kijken naar het eerstgenoemde getal, Ne, zien we een ander verhaal. Bij sommige rassen kan de Ne, of het allel dat het meest bijdraagt aan een populatie, zo laag zijn als slechts 2. Dit zou hetzelfde zijn als wanneer je maar 2 kleuren t-shirts zou hebben die het grootste deel van je garderobe vormen in het bovenstaande voorbeeld over biodiversiteit.

Stel je nu voor dat je een hond hebt met voornamelijk één type markers en dat deze markers zeer goed vertegenwoordigd zijn, terwijl een andere potentiële fokpartner het andere type markers heeft die ook zeer goed veregenwoordigd zijn in deze populatie. Het fokken van deze twee honden samen zal outbred puppy's voortbrengen, maar ze zullen ook puppy's voortbrengen die zeer typerend zijn voor de genetica van die populatie.
Dus terwijl u wel outbred puppy's produceert, zult u nog steeds zeer typische/goed vertegenwoordigde genetica hebben en hebt u niets gedaan om de biodiversiteit van uw ras in stand te houden.

Aan de andere kant, wat als je twee honden hebt die misschien een beetje meer verwant zijn, maar zeer atypisch?
Zou het een goed idee zijn om ze samen te fokker om een hoger IR te hebben, maar ook die atypische bloedlijnen te behouden? Ja, dit is een genuanceerde benadering van het fokken met het oog op het behoud van de biodiversiteit en moet zorgvuldig worden overwogen.

Om bovenstaande redenen moedigen we fokkers aan om IR in overweging te nemen, maar ook de andere criteria op Betterbred in overweging te nemen terwijl ze IR in overweging nemen.
©v.h. Borgerbos. All rights reserved
Terug naar de inhoud