vanhetborgerbos

Ga naar de inhoud
GENETISCHE DIVERSITEIT

Wat is diversiteit?
Ieder ras is ontstaan uit een aantal voorouders (founders). Alle nakomelingen binnen een ras stammen af van deze honden.
Genetische diversiteit zegt iets over alle mogelijke verschillen tussen de genen in een ras. Omdat de diversiteit binnen een ras nooit meer kan zijn dan de oorspronkelijke voorouders is het beter wanneer je 100 voorouders aan het begin van een ras hebt staan dan bijvoorbeeld 20. Nakomelingen krijgen 50% van de genen van de vader en 50% van de genen van de moeder mee. In een gesloten populatie zoals bij rashonden hebben we maar een beperkt aantal genen.
In het verleden zijn er door oorlogen, ziektes maar ook door fok keuzes in de loop der jaren genen verloren gegaan. Dit gebrek aan nieuwe genen beperkt ons in de diversiteit binnen een populatie.
Als het gaat om genetische diversiteit gaat het ook over inteelt en verwantschap.
Hoe meer genetische diversiteit er is binnen een ras des te minder verwant de dieren aan elkaar zijn. Hoe minder verwant dieren aan elkaar zijn, des te lager de inteelt is.
Wat belangrijk is om te realiseren, is dat inteelt niet direct zorgt voor te weinig diversiteit. Wel is het zo dat gebrek aan genetische diversiteit zorgt voor een verhoging van de inteelt.

Waarom is diversiteit belangrijk?
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het ontbreken van genetische diversiteit binnen een ras een aantal negatieve consequenties heeft. Voorop staand is het toenemen van (recessief) erfelijke ziektes.
Daarnaast ook slechtere algehele gezondheid, kortere levensverwachting, verminderde vruchtbaarheid.
Ook ziet men een slechter werkend immuunsysteem, wat een grotere kans op ziektes geeft en de kans op kanker wordt vergroot.
Door de genetische diversiteit binnen een ras te waarborgen wordt de kans op erfelijke ziektes en de algemene gezondheid van een ras vergroot.

METEN = WETEN
Door ouderdieren op diversiteit te testen voordat er mee gefokt word kan via het Betterbred programma en de berekeningstools die ze hier voor hebben testbreedings gedaan worden zodat we inzicht hebben hoe de diversiteit van de nakomelingen er uit gaat zien van een bepaalde combinatie die we in gedachten hebben. Uiteraard zullen we ons moeten blijven verdiepen in de stambomen en zullen we moeten kijken naar bouw en gezondheid, maar hoe meer diversiteit hoe gezonder het ras.

Lees hier meer over diversiteit en over de Genetische Diversiteits test


©v.h. Borgerbos. All rights reserved
Terug naar de inhoud